dijous, 31 de maig del 2012

Aprenentatges i reflexions envers els projectes de millora

Després d'haver vist les diferents presentacions de les companyes, tant d'Eivissa com de Mallorca i Menorca, podria dir que m'he quedat amb un bon gust de boca i amb ganes de saber-ne més. Tot i que la majoria de projectes han vengut donats pel propi centre el procés que s'ha dut a terme per a realitzar el pla de millora està molt ben definit. La majoria de grups o parelles s'han plantejat en primer lloc quines eren les necessitats del centre a través de les seves mancances o punts febles. Un cop vistes aquestes deficiències s'han plantejat una sèrie d'objectius per tal de poder millorar la situació i així poder iniciar un projecte que, a través d'una temporització, permetrà anar incloent aquestes propostes de manera gradual. Així doncs, podem veure que el projecte de millora es desenvolupa en major o menor grau de la mateixa manera en tots els centres. 
També m'ha semblat molt interessant la varietat de propostes. Tenia la sensació que, en general, les propostes que venen donades són molt més tancades i no permeten desenvolupar tan bé la creativitat, però he pogut veure que no ha estat així. La majoria de propostes són molt interessants. Algunes no me les hauria imaginat mai i he cregut oportú, fins i tot, apuntar-les en una llibreta per tenir-les per si, més endavant, em poguessin servir en la meua futura tasca com a docent. Algunes d'aquestes propostes són el de "Gaudim i aprenem a través de l'experiència musical" i "Senyora Poesia". M'han semblat fantàstiques, tant per la original idea com pel contingut. No tenc tanta informació com voldria sobre el projecte, però almenys em quedo amb la idea i amb la possibilitat de desenvolupar-les si mai tinc la oportunitat.

La majoria de plans de millora que hem pogut veure es podrien adaptar a qualsevol escoleta o escola. Són propostes genèriques, però molt ben tractades, que resultarien una bona eina per als centres. Imagino que depenent de la tipologia de centre, unes s'adaptarien millor que d'altres, però totes tenen un grau d'innovació que, de segur, seria interessantíssim introduir en qualsevol centre. En el meu cas, a l'escoleta on estic, tenen en marxa des de fa molts anys diferents projectes molt relacionats amb propostes d'exploració i experimentació. Aquests són, de fet, uns dels principals trets que defineixen la filosofia de l'escoleta. Per això, un projecte d'innovació que s'hi podria dur a terme i seria molt interessant per renovar la proposta seria el pla de millora dels laboratoris. D'aquesta manera s'inlcourien nous materials i noves propostes a través de les quals l'escoleta podria anar ampliant el seu "repertori". M'ha semblat una de les propostes que millor s'adaptaria a l'escoleta on realitzo les pràctiques.

Per altra banda, un dels temes que crec que ens causa més mal de caps és l'avaluació. Les propostes en general (hi incloc la meva), tenen uns objectius i uns plans d'acció força definits (bones idees, temportalizació, reforçament pedagògic, etc.) però l'avaluació no està tan definida. I penso que és normal, perquè encara no estem avesades a emprar tèniques per dur a terme aquest procés. Així mateix, la majoria de nosaltres hem estat avesades a un sol tipus d'avaluació: la final numèrica. Ens és difícil, per exemple, avaluar un procés llarg en el temps, reformular la proposta quan no ha sorgit correctament, avaluar les pròpies capacitats, proposar noves sortides... Sempre m'ha semblat molt complicat i és un dels aspectes que penso que hauríem de treballar més. Tenim una concepció de l'avaluació equivocada, i és que hauríem d'avaluar per a millorar, no per a qualificar. Em sorgeixen molts de dubtes entorn aquest tema, sobretot quan es tracta d'avaluar un projecte. Intento formular-me algunes preguntes que m'ajuden a distanciar-me una mica més i a veure amb objectivitat com es pot dur a terme aquest procés: què ha sortit bé? què no ha sortit tan bé? què es pot millorar? amb quins entrebancs t'has topat? com valores la teva tasca en el projecte? No és gens fàcil avaluar les pròpies tasques, però és una qüestió de pràctica i d'anar-s'hi acostumant. Segur que poc a poc podrem anar millorant aquest aspecte.

Un dels altres temes que m'ha semblat interessant és la varietat de projectes que hi ha. Aixo sí, n'hi ha un que és com el que estem realitzant nosaltres i m'ha agradat molt poder comprar les nostres propostes amb les seves. Es tracta del projecte de millora del pati. Les propostes que han fet les nostres companyes de Menorca (si no m'equivoco) són força diferents a les nostres. Un dels seus objectius en el pla de millora és el de disminuir els conflictes entre infants. M'ha semblat interessantíssim perquè en cap moment havia caigut en aquesta possibilitat. Em falten dades per poder anarlitzar bé la seva proposta, però la idea de considerar la resolució de conflictes entre els infants a l'hora del pati és un senyal que s'estan tenint molt en compte els aspectes emocionals i de convivència dels escolars. Així mateix, les propostes que fan són molt boniques i les podriem extrapolar al nostre projecte, com per exemple la pissarra a la paret i el rocòdrom, molt interessants. L'espai amb teles del qual parlen, curiosament és també una de les nostres propostes. O si més no, molt semblant, ja que hem dissenyat un espai amb una hamaca de tela i decoracions que pengen dels arbres també fetes amb tela, tant per oferir intimitat com valor sensorial als materials.

A tall de conclusió m'agradaria dir que la majoria de propostes presentades són molt originals i responen molt bé a la tipus de filosofia educativa que hem pres com a bandera de la nostra pràctica: el constructivisme. Totes ofereixen als infants la possibilitat d'experimentar amb materials, de trobar un espai i una manera de fer pròpies, i totes amb la finalitat de millorar tant la pràctica educativa com les capacitats dels infants. Sens dubte estic desitjant veure paleses tots aquests projectes, que de segur seran un èxit.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada