dijous, 29 de març del 2012

DAFO


A NIVELL DE CENTRE (FO)


FORTALESES


 • Potenciació de l'autonomia dels infants. Aquest és, segons el PEC, un dels aspectes principals pel que fa al desenvolupament de les diferents capacitats dels infants. A més, tal com s'explica al currículum, un dels objectius primordials del període 0-3 és "adquirir progressivament autonomia en les activitats habituals i en l’organització de les seqüències temporals i espacials quotidianes"
 • Sensibilització multicultural i plurilingüista. En aquest segon trimestre es va decidir fer un projecte comú entre tots els nivells basat en la interculturalitat, ja que en aquesta escola s'acullen a un gran nombre de famílies immigrants. Per això, pensaven que era important conèixer les diferents cultures de les famílies de l'alumnat i que d'alguna manera es sentissin acollits com a "casa seva". Dins en centre podem trobar senyes d'aquest projecte. • Activitats en el pla d'acollida dels infants.
 • Activitats heterogènies. Durant 6 setmanes, tots els dijous s'ha realitzat una activitat heterogènia. Aquesta està basada en l'experimentació amb aliments de països diversos (es troba dins la programació de la interculturalitat). 
 • Assignació del personal en el nivell amb criteris educatius (acompanyament). Els infants que comencen l'escoleta als 6 mesos tenen la mateixa tutora fins que acaben. S'estableix un profund vincle entre infant i educadora, sense oblidar també les famílies, que juguen un paper molt important al llarg dels anys que dura aquest període. L'educadora té la possibilitat d'adaptar molt millor la seva pràctica educativa a les necessitats dels infants, ja que té la possibilitat de conèixer-los en profunditat i seguir molt de prop la seva evolució.

 • Bona organització espais. Dins el centre trobem tots els espais (aules, menjador, pati..) amb molt bona accessibilitat. A més a més, destacar la comunicació que hi ha entre totes les aules. Aquestes, comparteixen un espai de pati que no es troba a l'aire lliure (perfecte pels dies de pluja i fred). Es troba tancat per persianes les quals permeten dividir o juntar l'espai desitjat. A sota, podeu veure els plànols del centre: l'entrada principal i un passadís que comunica totes les aules del cente. La cuina, el menjador i la bugaderia es troben situats a l'altre extrem de l'escoleta. Podríem dir que el disseny de l'espai, arquitectònicament parlant, permet una bona comunicació entre tots els espais del centre i afavoreix les relacions entre les diferents persones que hi conviuen.
OPORTUNITATS


 • Implicació i participació de les famílies en els projectes de l'aula. Durant aquest trimestre s'ha realitzat una activitat anomenada "La maleta viatgera". Els pares dels infants han escollit un dia de la setmana i junt al seu fill han mostrat a la resta de la classe la seva història, d'on provenen i les coses típiques del lloc d'origen. 
 • Serveis comunitaris aprofitats. Prop del centre trobem el poliesportiu, el qual utilitzen els alumnes del centre per realitzar la psicomotricitat. 
 • Els voltants del centre ofereixen diferents oportunitats d'aprenentatge per als infants. Hi ha un parc infantil a un centenar de metres de l'escoleta, on hi ha situada l'associació de veïns. Disposa, a més, de taules i bancs per poder menjar. Tanmateix és un espai que no han utilitzat mai i seria interessant realitzar una nova proposta educativa per tal de trobar-li alguna utilitat, a l'igual que el poliesportiu. 
 • L'escoleta també es troba situada a un centenar de metres de dues de les escoles de primària del municipi: la concertada de Can Bonet i el CEIP Sant Antoni. Es realitzen diferents activitats conjuntes i es prepara el pas de l'escoleta a l'escola a través de visites i projectes compartits. Els espais de les escoles també es podrien utilitzar per realitzar activitats per als més petits.


                                                      A NIVELL D'AULA (FO)


FORTALESES


El rol de la mestra: treball d'aula i aspectes socioafectius

 • La metodologia emprada per la mestra està basada en la lliure manipulació i experimentació. Permet als infants adquirir nous coneixements a través del joc lliure i l'exploració. Manté una actitud de respecte envers els infants de l'aula i podríem dir que el seu rol és d'obervador, mantenint en tot moment la mirada perifèrica i atenent les  diferents demandes dels infants.
 • L'estil eduactiu de la mestra és flexible i respecta els ritmes i les necessitats dels infants, variant la programació diària si cal. Per exemple, si els infants tenen son i necessiten dormir suspén l'activitat posterior. Si els infants arriben a les 9 del matí amb gana, deixa el joc lliure per després de l'esmorzar.
 • Estimula els alumnes en els seus hàbits i rutines diàries i els motiva a donar noves passes: rentar-se les mans, començar a menjar sols, caminar, etc.
 • Sensibilització sociocultural i plurilingüística. Tal i com hem comentat més amunt, el centre realitza un projecte sobre la interculturalitat que es duu a terme a totes les aules del centre. Els infants de l'aula de nadons, també hi han participat a través de diferents activitats: experimentació amb aliments de diferents països, tast de fruites tropicals, el racó de la interculturalitat dins l'aula, la maleta viatgera (cada infant portava de casa coses relacionades amb la cultura del seu lloc d'origen i els pares venien a la classe a presentar-la i deixaven elements representatius: menjar, instruments, estris quotidians típics, etc.)
 • Bona planificació de tots els projectes i activitats que es duran a terme al llarg del curs escolar, especificats en la Programació Anual.


OPORTUNITATS

 • La participació de les famílies dels infants resulta decisiva al llarg del seu procés educatiu, per això, l'aula dels nadons està sempre oberta a les opinions i suggeriments dels pares i mares. Així mateix, en la majoria dels casos, participen en totes les activitats que se'ls proposa i inclús ells mateixos prenen la iniciativa si la situació ho permet.


dijous, 8 de març del 2012

El meu concepte d'infant

He de confessar que definir quin és el meu concepte d'infant em costa moltíssim. A més, per a mi, el concepte d'infant ha anat evolucionant, variant, sobretot amb l'adquisició de nous aprenentatges al llarg de la meva carrera com a estudiant d'Educació Infantil. Segurament quan vaig arribar no pensava en un infant tan capaç o tan competent com sé ara mateix que és. El meu concepte d'infant el relaciono directament amb l'autonomia. Els infants són capaços de fer el que sigui per si sols si se'ls acompanya de la forma correcta. Certament, quan són nadons, és complicat poder parlar d'aquest concepte, però si ens fixem en les activitats que realitza l'infant al llarg del dia, podrem veure com, passet a passet, cada dia va superant un esglaó més cap a la seva autonomia personal. El fet d'aixecar-se i caminar és un dels més significatius dins el camí cap a l'autonomia. L'infant aprén a desplaçar-se sol, sense l'ajuda de l'adult, i això li obri moltes portes per adquirir nous coneixements. Parlar és un dels altres moments significatius de la vida dels infants. L'infant aprén, a través de l'estimulació del seu voltant, a parlar, a expressar allò que sent, a demanar allò que desitja. 
A través d'aquests exemples intento explicar doncs, quin és el meu propi concepte d'infant: un infant capaç de comunicar-se, d'expressar-se, amb unes necessitats pròpies de la seva edat i de la seva persona (afectives, emocionals, de relació, intel·lectuals, etc), competent,... La llista no acabaria. Si bé és cert que al llarg de la història el concepte d'infant ha anat variant molt, ens trobem en un punt en el qual la infància és reconeguda com una etapa de vital importància i amb unes necessitats específiques, on el paper que adquireixen els infants passa per tenir uns drets propis que, malauradament, de vegades són ignorants. Per això és responsabilitat de la societat i dels governs i administracions en general vetllar perquè els nens i nenes puguin gaudir d'una infància  digna i feliç.Una jornada a l'escoleta

El meu dia a l'escoleta comença a les 8 del matí. Fins les 9, la meua companya de pràctiques i jo aprofitem per posar-nos al dia amb temes de la universitat. Anem avançant feina de l'assignatura del Pràcticum i també de l'assignatura de Reflexió i Innovació Educativa. També aprofitem per revisar alguns documents de centre, com el PEC i la PGA, per anar agafant idees de cara a la nostra futura tasca docent.Quan són les nou, anem a esmorzar. Tenim un quart d'hora per fer-ho. Anem a la cuineta del centre, on hi ha un petit menjador per al personal i allà podem preparar-nos el menjar tranquil·lament. En acabar, ens dirigim cap a les nostres aules.

Des de les 7'45 fins les 9'00 del matí es van rebent els infants a les diferents aules del centre. Quan arribo a la meva classe, encara van arribant alguns nens i nenes. Se'ls dóna la benvinguda i se'ls acull a l'aula. A més, aquest moment també s'aprofita per fer alguns intercanvis amb les famílies. Hi ha un espai per a la conversa, perquè els pares i mares puguin comentar alguna cosa a la mestra o a l'inrevés. La benvinguda es realitza fins les 9'30 del matí aproximadament, que ja és l'hora de l'esmorzar. La cuinera del centre porta l'esmorzar a la classe. S'asseu els infants a les cadiretes i, en primer lloc, se'ls dóna la fruita. A la classe dels bebès, que és on estic, acaben de començar a menjar aliments sòlids. Després de menjar-se una petita peça de fruita, se'ls dóna la papilla, també de fruita. L'esmorzar dura aproximadament mitja hora. Després, se'ls renta les mans i la careta i se'ls canvia el bolquer. Mentre es van rentant uns infants, els altres juguen a l'estora. Quan són les 10'30 se'ls posa a dormir. A alguns se'ls ha de fer companyia una estona, balancejar-los, etc. Quan s'han dormit, la mestra de l'aula i jo, aprofitem per fer altres coses relacionades amb activitats, projectes, etc.

Cap a les 11'30, normalment, es comencen a despertar els infants. Alguns es desperten abans de l'hora. Altres, poden estar dormint gairebé dues. Quan es van despertant, se'ls canvia de nou el bolquer si fa falta. Quan s'han despertat tots, es realitza l'activitat que hi ha programada per aquest dia o bé fan joc lliure. Si fa bon dia i la gespa del pati està eixuta, surten fora una estoneta. A vegades se'ls posa música a l'aula, se'ls treu la panera del tresor, etc.

A les 12'30 comencen a arribar els pares i mares per recollir els infants. Només hi ha una nena que es quedi a dinar. Espero fins les 13'00 que hagi acabat de dinar i pregunto a la mestra de la classe si necessita ajuda. Si em diu que no, vaig al menjador i ajudo a donar el dinar a les altres classes. Els nadons tenen un horari diferent i a la una del migdia ja estic lliure, per dir-ho d'alguna manera. Així que aprofito per donar una mà a algun grup dels més grans per si ho necessita. Després del dinar, a les 13:30, ajudo a canviar bolquers i a rentar les mans als infants. A partir de les 13'45 aproximadament, comencen a arribar els primers pares.

A les 14:00, em trobo amb la meva companya i juntes agafem el cotxe per tornar cap a casa. No podria acabar aquesta entrada sense una reflexió final. Com haureu pogut veure, a l'escoleta, i més a la classe dels nadons, l'horari gira al voltant dels hàbits i les rutines, i és que el més important en aquesta edat és atendre les necessitats fisiològiques dels infants: la son, la higiene i l'alimentació. Per això, pot sermblar un horari molt tancat o que no ofereix espai per a activitats de caire més "lúdic". Una o dues vegades a la setmana es realitzen diferents activitats que s'encarrega de planificar la tutora i que estan relacionades amb el projecte de centre, que enguany és la interculturalitat. A més, durant les activitats de joc lliure hi ha espai per a la sorpresa, per a l'espontaneïtat, donant-se cada dia noves situacions d'aprenentatge que a l'observador poden costar de veure: un infant que comença a parlar, un infant que s'ha aixecat i s'aguanta de peu, un infant que ha estat capaç de menjar-se una petita peça de fruita... Poden semblar coses tan normals que passen desapercebudes, sovint, a l'ull de l'adult, però des de la mirada de l'infant, són nous reptes, noves fites, nous aprenentatges.
Imatges: 12 i 3.