dijous, 29 de març del 2012

DAFO


A NIVELL DE CENTRE (FO)


FORTALESES


 • Potenciació de l'autonomia dels infants. Aquest és, segons el PEC, un dels aspectes principals pel que fa al desenvolupament de les diferents capacitats dels infants. A més, tal com s'explica al currículum, un dels objectius primordials del període 0-3 és "adquirir progressivament autonomia en les activitats habituals i en l’organització de les seqüències temporals i espacials quotidianes"
 • Sensibilització multicultural i plurilingüista. En aquest segon trimestre es va decidir fer un projecte comú entre tots els nivells basat en la interculturalitat, ja que en aquesta escola s'acullen a un gran nombre de famílies immigrants. Per això, pensaven que era important conèixer les diferents cultures de les famílies de l'alumnat i que d'alguna manera es sentissin acollits com a "casa seva". Dins en centre podem trobar senyes d'aquest projecte. • Activitats en el pla d'acollida dels infants.
 • Activitats heterogènies. Durant 6 setmanes, tots els dijous s'ha realitzat una activitat heterogènia. Aquesta està basada en l'experimentació amb aliments de països diversos (es troba dins la programació de la interculturalitat). 
 • Assignació del personal en el nivell amb criteris educatius (acompanyament). Els infants que comencen l'escoleta als 6 mesos tenen la mateixa tutora fins que acaben. S'estableix un profund vincle entre infant i educadora, sense oblidar també les famílies, que juguen un paper molt important al llarg dels anys que dura aquest període. L'educadora té la possibilitat d'adaptar molt millor la seva pràctica educativa a les necessitats dels infants, ja que té la possibilitat de conèixer-los en profunditat i seguir molt de prop la seva evolució.

 • Bona organització espais. Dins el centre trobem tots els espais (aules, menjador, pati..) amb molt bona accessibilitat. A més a més, destacar la comunicació que hi ha entre totes les aules. Aquestes, comparteixen un espai de pati que no es troba a l'aire lliure (perfecte pels dies de pluja i fred). Es troba tancat per persianes les quals permeten dividir o juntar l'espai desitjat. A sota, podeu veure els plànols del centre: l'entrada principal i un passadís que comunica totes les aules del cente. La cuina, el menjador i la bugaderia es troben situats a l'altre extrem de l'escoleta. Podríem dir que el disseny de l'espai, arquitectònicament parlant, permet una bona comunicació entre tots els espais del centre i afavoreix les relacions entre les diferents persones que hi conviuen.
OPORTUNITATS


 • Implicació i participació de les famílies en els projectes de l'aula. Durant aquest trimestre s'ha realitzat una activitat anomenada "La maleta viatgera". Els pares dels infants han escollit un dia de la setmana i junt al seu fill han mostrat a la resta de la classe la seva història, d'on provenen i les coses típiques del lloc d'origen. 
 • Serveis comunitaris aprofitats. Prop del centre trobem el poliesportiu, el qual utilitzen els alumnes del centre per realitzar la psicomotricitat. 
 • Els voltants del centre ofereixen diferents oportunitats d'aprenentatge per als infants. Hi ha un parc infantil a un centenar de metres de l'escoleta, on hi ha situada l'associació de veïns. Disposa, a més, de taules i bancs per poder menjar. Tanmateix és un espai que no han utilitzat mai i seria interessant realitzar una nova proposta educativa per tal de trobar-li alguna utilitat, a l'igual que el poliesportiu. 
 • L'escoleta també es troba situada a un centenar de metres de dues de les escoles de primària del municipi: la concertada de Can Bonet i el CEIP Sant Antoni. Es realitzen diferents activitats conjuntes i es prepara el pas de l'escoleta a l'escola a través de visites i projectes compartits. Els espais de les escoles també es podrien utilitzar per realitzar activitats per als més petits.


                                                      A NIVELL D'AULA (FO)


FORTALESES


El rol de la mestra: treball d'aula i aspectes socioafectius

 • La metodologia emprada per la mestra està basada en la lliure manipulació i experimentació. Permet als infants adquirir nous coneixements a través del joc lliure i l'exploració. Manté una actitud de respecte envers els infants de l'aula i podríem dir que el seu rol és d'obervador, mantenint en tot moment la mirada perifèrica i atenent les  diferents demandes dels infants.
 • L'estil eduactiu de la mestra és flexible i respecta els ritmes i les necessitats dels infants, variant la programació diària si cal. Per exemple, si els infants tenen son i necessiten dormir suspén l'activitat posterior. Si els infants arriben a les 9 del matí amb gana, deixa el joc lliure per després de l'esmorzar.
 • Estimula els alumnes en els seus hàbits i rutines diàries i els motiva a donar noves passes: rentar-se les mans, començar a menjar sols, caminar, etc.
 • Sensibilització sociocultural i plurilingüística. Tal i com hem comentat més amunt, el centre realitza un projecte sobre la interculturalitat que es duu a terme a totes les aules del centre. Els infants de l'aula de nadons, també hi han participat a través de diferents activitats: experimentació amb aliments de diferents països, tast de fruites tropicals, el racó de la interculturalitat dins l'aula, la maleta viatgera (cada infant portava de casa coses relacionades amb la cultura del seu lloc d'origen i els pares venien a la classe a presentar-la i deixaven elements representatius: menjar, instruments, estris quotidians típics, etc.)
 • Bona planificació de tots els projectes i activitats que es duran a terme al llarg del curs escolar, especificats en la Programació Anual.


OPORTUNITATS

 • La participació de les famílies dels infants resulta decisiva al llarg del seu procés educatiu, per això, l'aula dels nadons està sempre oberta a les opinions i suggeriments dels pares i mares. Així mateix, en la majoria dels casos, participen en totes les activitats que se'ls proposa i inclús ells mateixos prenen la iniciativa si la situació ho permet.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada